Bijbel Eter: Een Bijbel Leesrooster

Download de Bijbel Eter.

God heeft niet gezegd hoe vaak we de Bijbel moeten lezen. Hij zei gewoon dat we het nodig hebben voor ons leven. “De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt” (Deuteronomium 8:3 & Mattheüs 4:4). Gods woorden zijn Leven voor ons omdat dit Leven beschikbaar is door het geloof in Jezus Christus, Die zegt: “Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben” (Johannes 6:35).

Zoals met de meeste belangrijke zaken, is het altijd handig om een plan van aanpak te hebben. De meesten van ons hebben een bepaald idee wat we op een bepaalde dag zullen eten. Dus, het lijkt praktisch en verstandig om een plan te maken hoe we de Bijbel zullen lezen.

WAT TE LEZEN EN WANNEER

Het volgende lees schema zal je de Bijbel doorhelpen in één jaar.

  • Oude Testament: Lees 2-3 hoofdstukken per dag en neem 4 dagen vrij per maand. Lees per kwartaal 1-3 aangegeven Oude Testament boeken in één keer; deze zijn in blauw aangegeven. Bijbelboeken in één keer lezen houdt het dagelijks lezen van hoofdstukken hanteerbaar. Deze specifieke Bijbelboeken zijn uitgekozen omdat ze de juiste lengte hebben om het dagelijks leesrooster simpel te houden. Ook zijn de verhaallijnen van sommige Bijbelboeken (zoals 1 en 2 Kronieken) beter te volgen zijn als je het in één keer leest.
  • Nieuwe Testament: Lees 1 hoofdstuk per dag en neem 4 dagen per maand vrij. Per kwartaal is één Evangelie ingeroosterd, en Romeinen en Hebreeën zijn tweemaal ingeroosterd door het jaar heen.

KENMERKEN

  1. Opzet in kwartalen: Sommige menen houden van leesroosters voor elke dag van het kalenderjaar. Dit plan verbindt verscheidene boeken uit de Bijbel aan elk kwartaal en geeft je een ritme om te lezen. Als je achterop raakt, voel niet de druk om direct alles in te halen! Haal in en spring weer op de trein wanneer het je uitkomt, aan het einde van het kwartaal hoef je pas weer bij te zijn.
  2. Beide Testamenten samen lezen: Omdat we het Oude Testament lezen vanuit het perspectief van het Nieuwe Testament, is het goed om beide Testamenten tegelijk te lezen. Romeinen en Hebreeën zijn tweemaal ingeroosterd omdat die ons in het bijzonder helpen te zien hoe de Bijbelse Geschiedenis verloopt en hoe het OT en het NT samen passen.
  3. Focus op Heilsgeschiedenis: Elk hoofdstuk in de Bijbel is belangrijk want elk woord van het Boek is van God. Maar sommige hoofdstukken zijn meer cruciaal omdat ze ons helpen de grote verhaallijn te begrijpen van het Reddingsplan in de Bijbel. De met rood aangegeven hoofdstukken gaan hierover. Rood aangegeven hoofdstukken uit het OT geven beloften weer van een komende profeet, een komende priester, een komende koning, een nieuwe exodus, een nieuwe schepping, etc. Anderen laten de noodzaak zien van de beloofde Messias in de zich ontvouwende geschiedenis van Gods genade voor de zondige mensheid. Rood aangegeven hoofdstukken uit het NT laten de vervulling van deze verwachtingspatronen zien in Christus Jezus.

Ik wil graag mijn dank uitspreken aan Corine Daane die dit leesplan in het Nederlands vertaald heeft. Mag God de eer krijgen in de verspreiding van Zijn woord!

Geniet van het Levende Brood en laat me weten hoe het smaakt!

– Trent Hunter, trenthunter03@gmail.com

Download de Bijbel Eter.

Klik hier voor Engels.

No Comments

Be the first to start the conversation.

Leave a Reply

*

Text formatting is available via select HTML. <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>